Bildet viser en illustrasjon av et hus på et grønt område.

Bygge hus? Få tips og gode råd

Å bygge hus er et spennende, men omfattende prosjekt. Her finner du gode råd for hvert steg på veien mot drømmehuset.

Innholdsfortegnelse

Bare nysgjerrig i ett steg? Hopp til rett steg her:

  1. Sett opp et budsjett
  2. Finn en tomt
  3. Velg husleverandør
  4. Signer kontrakt
  5. Finn finansiering
  6. Søk om byggetillatelse
  7. Forsikre bygget
  8. Gjennomfør en kvalitetskontroll

Det blir stadig mer populært å bygge sitt eget hus. Muligheten for selv å velge plassering, planløsning, design og mye annet tiltaler mange som er på jakt etter det perfekte hjemmet. Samtidig er det å bygge hus et stort prosjekt som kan virke skremmende og uoversiktlig.

Steg for steg

I dag finnes det heldigvis mange gode tjenester og tilbud som gjør prosessen både enklere og raskere. Her finner du mer informasjon om de ulike stegene i prosessen.

1: Sett opp et budsjett

Det er ofte vanskelig å få en fast totalpris på et nytt hus, siden det er flere kostnader som kan tilkomme og flere faktorer som spiller inn i totalprisen. I tillegg til husleverandørenes pris kommer kostnad for blant annet tomt, søknad om byggetillatelse og tilknytning til vann, vei og strøm.

Prisene varierer fra kommune til kommune og fra hus til hus. Det er derfor viktig å lage et nøyaktig budsjett og finne ut av alle kostnader på forhånd for å unngå ubehagelige overraskelser.

I mars 2019 sammenlignet Statistisk Sentralbyrå kvadratmeterprisen på nye hus sammenlignet med brukte hus i alle fylker.

Den totale kostnaden for å bygge et nytt hus er vanligvis høyere enn å kjøpe et brukt hus. Det koster helt enkelt litt ekstra for et helt nytt hus som du selv har vært med på å forme. Samtidig krever et nytt hus ikke de samme oppussings- og reparasjonsutgiftene som kjøpere av et eldre hus må være forberedt på.

Man bør kunne regne med at et nytt hus skal holde i ti år uten å trenge omfattende arbeid. Nye hus er også mer energieffektive enn eldre hus, der strømforbruket vil være høyere. I det lange løp kan det være at du sparer på å velge nytt, selv om det i første omgang koster mer.

2: Finn en tomt

Første steget i byggeprosessen er å finne tomten som huset skal bygges på. For mange er plassen vel så viktig som selve huset. Bestem deg for hva som er viktigst for deg. Er du villig til å tilpasse huset etter drømmetomten, eller tilpasser du heller valget av tomt for å få bygget akkurat det huset du vil ha?

Les mer: Dette du bør tenke på før du kjøper tomt

Tomter selges både av meglerfirmaer, privatpersoner og ferdighusaktører. De kjøpes på samme måte som boliger. Sjekk på Finn.no eller dine lokale meglere for å se hva som finnes til salgs og hva prisnivået er. En del kommuner selger også tomter. Det gjelder først og fremst mindre kommuner som ønsker flere innbyggere til kommunen.

Det er først og fremst lokasjonen som bestemmer prisen. Jo nærmere tettbebyggelse og byer du kommer, jo dyrere blir tomten. En tomt med sjøutsikt koster mer enn en tomt med landlig utsikt. Prisforskjellene er store, så sjekk Finn.no for å få et bilde av hva prisen er der du vil bygge.

I tillegg til selve prisen på tomten tilkommer også flere andre kostnader, som grunnarbeid, tilknytning til strømnett, veinett, vann og avløp. Noen tomter krever ekstra arbeid, som for eksempel fjerning av berggrunn. Det er viktig å beregne alle kostnader for tomten før kjøpet.

3: Velg husleverandør

Hvor mye tid, engasjement og kunnskap som kreves for å bygge et nytt hus, er egentlig helt opp til deg. I dag finnes det blant annet nøkkelferdige hus, der alt arbeid utføres av husleverandøren og dens underentreprenører. Du kjøper helt enkelt en ferdig huspakke og får husleverandøren til å bygge det for deg.

Et annet alternativ er et malingsklart hus. Der må du selv utføre en del av jobben, som for eksempel å flislegge, male og legge gulv. Et malingsklart hus er billigere enn et nøkkelferdig hus, men det er viktig å regne nøye på hva som egentlig lønner seg i lengden siden det tilkommer mange ekstrautgifter til et malingsklart hus.

Ønsker du helt unike løsninger eller har spesielle arkitektoniske krav, kan det hende du bør snakke med en arkitekt som kan hjelpe til med å tegne huset etter dine ønsker. Da må du regne med både en lengre byggeprosess og en høyere totalpris. Dette passer fremfor alt for deg som har tydelige ideer om hvordan du vil at huset skal se ut, eller for deg som har tid og lyst til å engasjere seg i byggeprosjektet.

Husk at de fleste ferdighusleverandører også kan tegne hus "fra bunnen av", men at de ofte foretrekker at man henter inspirasjon fra en av de ferdig tegnede modellene de har i katalogen.

Forskjellen: Arkitekttegnet hus vs. ferdighus

4: Signer kontrakt

Etter å ha valgt husleverandør er det viktig for begge parter å opprette et velformulert kontrakt som dekker alle tenkbare scenario. For å ha krav på noe ved for eksempel forsinkelse eller en produksjonsfeil, er det helt avgjørende at det står spesifisert i kontrakten.

Forbrukerrådets sjekkliste: Alt dette bør stå i kontakten

5: Finn finansiering

Når kontrakten er klar vil du ha en fast pris på huset ditt, og først nå kan du søke om lån fra banken din. Finansieringen avhenger av hva slags type hus du skal bygge. Et nøkkelferdig hus kan ofte finansieres gjennom et boliglån, men et byggeprosjekt må finansieres med et byggelån. Det innebærer at banken følger tettere med i byggeprosessen, og dekker utgiftene løpende innenfor en gitt låneramme. Du får med andre ord ikke et fastsatt totalbeløp når du tar opp et byggelån.

Les mer: Finansiering med byggelån

6: Søk om byggetillatelse

Den juridiske delen av husbygging kan virke avskrekkende, men med riktige forberedelser og god planlegging, går også dette ganske fort. Hos Direktoratet for Byggekvalitet finnes informasjon og alle nødvendige blanketter samlet på ett sted.

Det finnes et omfattende regelverk for hva som er lov å bygge, uansett om det gjelder et nytt hus, eller å bygge en garasje eller terrasse til et hus. Hos Direktoratet for Byggekvalitet finnes flere veivisere som gir deg svar på om du trenger byggetillatelse eller ikke for ditt byggeprosjekt. Merk at du må holde deg innenfor gjeldende byggeregler selv om du ikke trenger byggetillatelse.

Les mer: Dette kan du bygge uten å søke

Til syvende og sist er det kommunen som godkjenner byggeprosjekter. Hvilke regler som gjelder for husbygging kan variere fra kommune til kommune. Derfor må du finne ut hva som gjelder i den kommune du skal bygge. I faktaboksen nedenfor kan du trykke på lenken til ditt fylke for å finne mer informasjon om de ulike kommunenes byggetillatelser, byggesøknader og annen viktig informasjon.

Fylkesoversikt

Sjekk byggereglene i din kommune:

7: Forsikre bygget

Det er viktig å ha huset sitt forsikret allerede under byggingen. En bygningsforsikring fungerer som en forsikring for huset under byggeprosessen. Den kan blant annet dekke vann-, brann- og andre naturskader, tyveri og skader på byggematerial på tomten. Mange husleverandører og byggefirmaer har en byggeforsikring eller prosjektforsikring inkludert i avtalen, og det er viktig å sjekke kontrakten nøye for å vite hva du er beskyttet mot og ikke.

8: Gjennomfør en kvalitetskontroll

Det siste steget før du kan flytte inn i ditt nye hus er en lovpålagt uavhengig kontroll av en tredjepart. Ifølge Plan- og bygningsloven er det krav om kontroll, blant annet at fuktsikring i våtrom og lufttetthet er etter foreskrifter. Det blir også kontrollert at arbeid som er gjort er i samsvar med husets prosjekteringsplaner, og at nødvendig kvalitetssikring er utført.

Kvalitetskontrollen må gjennomføres etter at alt arbeid som må kontrolleres er utført, men tidlig nok i byggefasen i tilfelle eventuelle korrigeringer må utføres. Baderom skal for eksempel kontrolleres etter at tettesjikt er påført, men før fliser er lagt. Hos Direktoratet for Byggekvalitet går det an å lese mer om den uavhengige kontrollen.

Oversikt:


Sammenligning:
Ferdighus vs. Arkitekttegnet
Husleverandører i Norge
Hva følger med i prisen på et ferdighus?


Neste steg:


Praktisk:Økonomi:
Byggeprosessen Husbanklån
Funksjonalitet Lønnsomhet
Overtagelse Miljølån
Prislister


Grafisk utsnitt av Hus.no logo