Ferdighus vs. arkitekttegnet hus – Fordeler og ulemper

Skal du bygge bolig har du valget mellom ferdighus og arkitekttegnet hus. Vi sammenligner fordelene og ulempene slik at du kan ta det beste valget for deg.

Bilde av Gjermund Stensrud

Gjermund Stensrud

Sist oppdatert: 03.06.2019 11:00

Du har altså enkelt sagt to muligheter når du skal bygge hus. Du kan velge et kataloghus hos et ferdighusfirma, eller så kan du hente inn en arkitekt til å spesialtegne et hus for deg. Tallenes tale er imidlertid klar, og de aller fleste velger et kataloghus når de skal bygge bolig.

Selv om også kataloghus er arkitekttegnet trekker vi et skille mellom arkitekttegnet og ferdighus. Med arkitekttegnet hus mener vi et hus hvor man får en arkitekt til å spesialtegne et unikt hus til din tomt og dine preferanser. Nedenfor har vi samlet en oversikt over fordeler og ulemper ved å bygge ferdighus og arkitekttegnet hus.

Fordeler med ferdighus

Ferdighus sammenlignet med arkitekttegnede hus
Forklaring til tabellen

* Med ferdighus vil du normalt kjøpe en pakke hvor husleverandøren tar seg av alt fra byggesøknad til ferdigattest. Velger du en arkitekt blir du selv ansvarlig for at disse oppgavene blir gjort, enten du gjør det selv eller får noen andre til å hjelpe deg.

** Arkitekten skal ha betaling for hustegningene selv om byggesøknaden blir avslått og huset ikke kan bygges. Ferdighusleverandører tar ikke betalt før huset er godkjent hos kommunen og du vet at huset vil bli bygget.

1: Gunstigere

Ferdighus er i de aller fleste tilfeller billigere enn arkitekttegnede hus.

Hovedårsakene til dette er at ferdighusene ofte er elementbaserte, noe som reduserer byggetid og byggekostnad. Arkitekthonoraret for et ferdighus deles dessuten på et så stort antall hus at du mer eller mindre kan se bort fra prisen på dette.

Får du en dedikert arkitekt til å spesialtegne huset ditt må du regne med arkitekthonorar i hundretusenkronersklassen i tillegg til byggekostnadene.

Ofte vil også arkitekter ønske at det benyttes dyrere materialer enn hva som er standarden i et ferdighus, noe som kan øke prisen ytterligere. Det sistnevnte kan du imidlertid forhindre ved å sette krav til materialvalg og budsjett før arkitekten starter tegningen.

Kostnader til grunnmur, rørarbeider, elektrikerarbeider og f.eks. VVS er normalt inkludert i et ferdighustilbud. Som regel har ferdighusselskapene forhandlet fram gode avtaler med underleverandørene sine, og stort sett er dette bedre avtaler enn du klarer å finne ved å innhente tilbud selv.

Velger du et ferdighus vil du også ha bedre kostnadskontroll helt fra starten. Hos en husleverandør tegner du en kontrakt nokså tidlig i prosessen som spesifiserer sluttprisen på huset. Velger du å benytte en arkitekt vil den endelige prisen gjerne være mer usikker helt fram til huset er ferdig bygget.

2: Mindre administrering

Bygger du et ferdighus kan du, om du ønsker det, bestille et nøkkelferdig hus og la ferdighusfirmaet ta seg av absolutt alt fra byggesøknad til oppføring av huset. Du trenger ikke å bekymre deg for byggesøknad, innhenting av tilbud, forsikring av huset i byggeprosessen, osv.

Ønsker du å gjøre deler av arbeidet selv, kan du også velge å trekke ut de delene du ønsker å gjøre selv fra det nøkkelferdige tilbudet du får.

Velger du å la en arkitekt tegne huset kan du fortsatt overlate arbeidet opp mot kommunen til arkitekten, og vedkommende kan også som regel formidle entreprenører som kan bygge huset. Men lar du arkitekten ta styringen over dette kan du regne med at prisen på tjenestene er høyere enn hva tilfellet er hvis en byggesaksbehandler i et ferdighusfirmaet gjør denne jobben.

Velger du arkitekt fremfor ferdighusleverandør risikerer du også å måtte sette deg dypere inn i detaljer rundt oppmåling, avfallshåndtering, ferdigattest osv.

Modell av hus

3: Byggeforsikring

Forsikring av boligen underveis i byggeprosessen er standard hos ferdighusleverandører, så du slipper å bekymre deg for eventuelle uhell underveis. Hvis du benytter arkitekt må du selv sørge for at det blir ordnet med en byggeforsikring da det alltids kan oppstå uforutsette problemer. Skjer det noe galt og du ikke har ordnet med forsikring, kan det fort bli en dyr lærepenge.

4: Raskere byggetid

Tiden fra du bestemmer deg for at du skal bygge hus til huset er ferdig, vil i de aller fleste tilfeller være kortere for et ferdighus enn for et arkitekttegnet hus.

For det første må du regne med at arkitekten som skal tegne huset fra bunnen bruker noen måneder på en slik jobb. Ferdighuset er ferdig tegnet, og selv om du ber om endringer på huset, vil tiden fra start til ferdige hustegninger være kortere hos husleverandøren.

I de aller fleste tilfeller vil også selve oppføringen av huset være kortere for ferdighus enn for arkitekttegnede hus. Dette gjelder spesielt elementhus, som settes opp og "lukkes" på bare få uker.

5: Lavere risiko

Velger du et ferdighusfirma vil du ikke måtte betale noe hvis byggesøknaden av en eller annen grunn ikke skulle bli godkjent. Velger du en arkitekt kan du i verste fall risikere å sitte igjen med fine tegninger av et hus som av ulike årsaker ikke lar seg bygge. Vanligvis vil det være mulig å gjøre forandringer på huset slik at kommunen godkjenner søknaden til slutt allikevel, men dette vil koste ekstra fordi arkitekten må gjør endringer på de opprinnelige tegningene.

Bygger du et ferdighus vil det være husleverandørens ansvar at byggesøknadene blir godkjent og at huset kan bygges. Derfor vil også eventuelle forandringer og tilpasninger i etterkant av en byggesøknad for å få huset godkjent hos kommunen være kostnadsfritt for deg hvis et ferdighusleverandøren gjør jobben.

6: Medbestemmelse

Dette punktet vil kanskje noen arkitekter reagere på, men det er ikke til å stikke under en stol at noen arkitekter har et stort ønske om å sette sitt særegne preg på et hus, og at mange har klare føringer for hvordan hus bør se ut, og hvilke materialer som bør brukes. Du kan dermed underveis føle et visst press for å godta løsninger som du selv enten ikke liker eller føler deg komfortabel med.

Nå skal det sies at arkitekter ofte vet bedre enn deg hva som er praktisk og estetisk, og at du derfor sjelden vil angre på valgene arkitekten tar eller overbeviser deg om å ta.

Ferdighusfirmaene vil på sin side ikke involvere arkitekter i prosessen rundt ditt hus med mindre du ber om dette. Du kan selv komme med ønsker om forandringer og en teknisk tegner vil kunne tegne dette, uavhengig om løsningene er gode eller ikke. Forutsetningen er selvsagt at løsningene fungerer teknisk.

Arkitekt tegner bolig

Fordeler med arkitekttegnede hus

1: 100 % spesialtilpasset hus

Selv om du kan gjøre tilpasninger og endringer på ferdighus, og selv om husleverandørene har både små, mellomstore og store hus som passer både flate, delvis flate og skrå tomter, vil et arkitekttegnet hus som regel være best tilpasset nettopp din tomt. Særlig hvis du har en liten og/eller "vanskelig" tomt vil du kunne få en mer arealeffektiv og smart bolig med et arkitekttegnet hus framfor et standard ferdighus. Med en arkitekt får du også alle de små detaljene akkurat slik du vil.

2: Fritt materialvalg

Kataloghus vil som regel ha begrensninger i hvilke materialer du kan velge. Velget vil som regel stå mellom et forhåndsbestemt utvalg av standardmaterialer, mens det enten kan være veldig dyrt eller rett og slett umulig å velge utradisjonelle materialer når du skal bygge huset ditt.

Velger du å la en arkitekt tegne huset ditt kan du i samråd med arkitekten velge fritt blant alle typer materialer. Har du veldig klare tanker om hvilke materialer du ønsker å benytte til byggingen vil som regel en arkitekt være det beste valget.

3: Særegenhet

Selv om utvalget og tilpasningsmulighetene på kataloghus har økt mye siden oppstarten, vil vanligvis spesialtilpassede arkitekttegnede hus ha en annen særegenhet enn ferdighus. Ønsker du et hus ingen andre har vil som regel en arkitekttegnet bolig være det rette valget for deg.

En kombinasjon er også mulig

Hvis du har funnet et hus i en huskatalog du egentlig liker, men ønsker å gjøre en del større forandringer, kan det være et alternativ å be ferdighusleverandørens arkitekter om å tegne om huset etter dine ønsker. På den måten får du et særegent hus basert på en katalogmodell, men spesialtilpasset dine behov. Ikke alle husleverandører har ansatte arkitekter, men de fleste kan i det minste formidle kontakt med en arkitekt som kan gjøre endringene du ønsker.

Det vil ofte være rimeligere å la en av husleverandørenes arkitekter, eller en arkitekt formidlet av husleverandøren, gjøre en slik jobb, enn det er å tegne et nytt hus fra bunnen. De fleste ferdighusselskaper gjør imidlertid mindre tilpasninger på huset uten at det nødvendigvis koster noe ekstra for deg som kunde. Men dette vil variere fra selskap til selskap.

Vil du bygge ferdighus? Vi i Hus.no gjør det enklere enn noensinne å få drømmehuset ditt. Fyll ut skjemaet på denne siden og få uforpliktende tilbud fra flere leverandører.

Få tilbud på ferdighus

Grafisk utsnitt av Hus.no logo