Bilde av en arkitekt som jobber med en plantegning

BRA, BTA, BYA, P-rom, S-rom – Hva betyr det?

Ved kjøp og salg av bolig, eller bestilling av ferdighus, møter du på flere uttrykk og forkortelser for areal på bolig og tomt. Her får du oversikt over hva de betyr.

Typer areal:
  1. BTA – Bruttoareal- Boligens fulle areal inkl. ytterveggene.
  2. BRA – Bruksareal- Boligens fulle areal ekskl. ytterveggene.
  3. BYA – Bebygd areal- Hvor stor del av tomten som er bebygd.
  4. P-rom – Primære rom- Her medregnes bla. stue, kjøkken, bad og soverom.
  5. S-rom – Sekundære rom- bla. boder, uinnredet loft/kjeller og garasje.

Areal for bolig oppgis i m². Arealet måles der det er minst 1,90 meter takhøyde og bredden på rommet er på minst 60 centimeter. Har rommet skråtak måles inntil 60 centimeter utenfor høyden 1,90 meter.

BTA – Bruttoareal

Bruttoarealet er husets fulle areal, medregnet ytterveggene. Bor du i en flermannsbolig, regnes halvparten av veggen du deler med naboen inn i bruttoarealet.

Les også: Hva følger egentlig med i prisen på et ferdighus?

BRA – Bruksareal

Bruksarealet er bruttoarealet minus yttervegger. Eller sagt på en annen måte: Bruksarealet er hele arealet av den innvendige delen av boligen. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må for øvrig være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal.

Plantegning
Hustegning: Hustegningene kan bli vanskelige å forstå om man ikke kan de ulike begrepene.

BYA – Bebygd areal

Bebygd areal forteller hvor stor del av tomten som består av hus, parkeringsplass (garasje, carport og biloppstillingsplass) og terrasse. Hvis terrassen ligger lavere enn en halvmeter under bakken, derimot, regnes den ikke med i BYA.

Bebygd areal betyr antakelig ikke mye for deg i hverdagen, men det er svært viktig når du skal søke kommunen om byggetillatelse. Det er nemlig regler for hvor stor del av tomten du kan bygge på, avhengig av hvor i landet – og i hvilket område – tomten ligger.

Les også: Slik er veien til ny bolig

P-rom – Primære rom

Alle rom du kan regne som oppholdsrom i huset faller inn under betegnelsen P-rom (tidligere kalt BOA, boligareal). Det vil si alt fra stuer, kjøkken, soverom, kontor og entré til bad, toalett og vaskerom. Trapper og gang mellom disse rommene blir også medregnet som P-rom. I tillegg vil peisestue, TV-stue, kjeller- og loftstue også regnes med i P-rom. Dette gjelder også for arbeidsrom som PC-rom, hjemmekontor, bibliotek og medierom. Utover dette vil også hobbyrom, trimrom, lekerom, omkledningsrom og vindfang også regnes med i P-rom. Når man lager statistikk for boligprisene er det dette arealet man legger til grunn.

S-rom – Sekundære rom

Sekundære rom er alle rom som ikke er oppholdsrom (P-rom). Herunder regnes f.eks. boder, garderobe, lagerrom, oppbevaringsrom, fyrrom, tekniske rom, uinnredet loft/kjeller, mat-/potetkjeller, søppelrom og garasje.

Unntak

Noen romtyper har trekk ved seg som gjør at man ikke automatisk vet hvordan disse skal klassifiseres. Innglassede balkonger regnes med i både S-rom og BRA. Har et rom skråtak vil måleverdig areal være inntil 0,60 meter utenfor en høyde på 1,90 meter målt mot skråhimlingen. Ved lavere takhøyde vil ikke arealet bli inkludert i målingen, og loftsleiligheter eller hus med loft kan derfor ha mye ekstraareale som kan benyttes til oppbevaring, sengeplass eller andre formål.