Bilde av verktøy på en arbeidsbenk

Slik er veien til ny bolig

Byggeprosessen kan virke avskrekkende med potensielle hindre og lange byråkratiske prosesser. Velger du å bygge et ferdighus hjelper husleverandøren deg med alt det praktiske, og du kan konsentrere deg om det morsomme - nemlig å finne huset som kan oppfylle alle dine ønsker.

Nedenfor har vi skissert hvordan gangen i prosessen kan arte seg. Detaljene varierer fra husleverandør til husleverandør, men hovedprinsippene er som følgende:

1: Få oversikt over hvilke tilbud som finnes

Den raskeste og enkleste måten å gjøre dette på er å bestille huskataloger og prislister fra flere leverandører via et av skjemaene på Hus.no.

2: Velg riktig hus

Å velge det riktige huset kan gjøres alene, eller i samarbeid med ferdighusfirmaet dere ønsker å benytte. Her er det viktig å finne et hus som er tilpasset tomten huset skal stå på. Alle de seriøse ferdighusfirmaene har mange ulike forhåndsutviklede hustyper som kan passe både plane og skrå tomter, og modellene kan også spesialtilpasses ulike terreng.

3: Avklaring av endringer/tilpasninger

Når dere har valgt husmodell, er det klart for å avklare om dere ønsker huset i sin standardform slik det fremstår i huskatalogen, eller om dere ønsker å gjøre små eller store endringer utvendig/innvendig. Husk at endringer i konstruksjonen er dyre (takvinkel, flytting av bærende elementer), og helst bør unngås. Enklere endringer som flytting av vinduer og dører, planløsning og små tilbygg er billigere å gjøre.

Dere må også ta stilling til hvilke materialer som skal benyttes utvendig og innvendig. En konsulent i ferdighusselskapet hjelper dere med råd og tips underveis, der dere kan se oppdaterte tegninger av huset med endringene dere ønsker. Når disse valgene er tatt, får dere et endelig prisoverslag på ferdighuset.

Trenger du byggelån? Slik finansierer du oppussingen

4: Kontraktsinngåelse

Når de endelige avgjørelsene er tatt, og prisen er bestemt, er tiden kommet for å skrive kontrakt.

5: Byggesaksbehandling/prosjektering starter

Etter kontraktsmøtet starter byggesaksbehandlingen. I samarbeid med husleverandøren innhenter dere nødvendig dokumentasjon og opplysninger fra kommunen. Husleverandøren sender byggemeldingen til kommunen etter at naboene har blitt varslet. All kommunikasjon med kommunen og naboene tar ferdighusfirmaet seg av, med mindre dere ønsker å gjøre dette selv.

Husleverandøren har ansatte som kjenner kommuneplanen godt, noe som gjør at saksbehandlngen ikke tar unødig lang tid på grunn av feil eller mangler i byggesøknaden. Allikevel kan byggesøknaden i mange tilfeller ta noe tid, og særlig hvis dere ønsker å søke om dispansasjoner fra noen av bestemmelsene i kommuneplanen.

Byggeprosess Ferdighus
Mange møter: Det er mye papirarbeid og flere møter med ferdighusleverandøren før selve byggingen kan starte. Ferdighusfirmet og byggelederen holder imidlertid oversikten og har mye av ansvaret under prosessen.

6: Oppstartsmøte

Mange husleverandører innkaller til oppstartsmøte når byggesaken er godkjent hos kommunen. Her får dere se fremdriftsplanen for byggingen. Nå møter dere også byggelederen, som vil være den ansvarlige for at selve byggingen går riktig for seg.

Det vil være byggelederen som organiserer alle håndverkere og sørger for at alt blir gjort til rett tid. Tiden selve byggingen tar vil variere fra selskap til selskap. Selskaper som selger elementhus, dvs. hus sammensatt av prefabrikerte elementer, vil som regel kunne bygge huset raskere enn selskaper som ikke benytter seg av elementer.

7: Møte for å se at alt er gjort riktig

Når arbeidene på huset er fullført vil det være vanlig å møtes for å se på huset og gå gjennom hva som har blitt gjort. Hvis dere finner feil eller avvik bør disse dokumenteres skriftlig, og det bør avtales en frist for utbedringer av avvikene.

Heldigvis er det svært sjelden du vil finne feil på ferdighus, da håndverkere og underleverandører ofte har jobbet med flere lignende prosjekter tidligere, og dermed kjenner til potensielle fallgruver.

8: Overtakelse

Det siste punktet på listen er det alle har ventet på, nemlig overtakelsen. Fra dere overtar nøkkelen og flytter inn i huset er det dere som har det fulle ansvaret for boligen og garantiperioden begynner å løpe.

Les mer: Hva bør du sjekke før overtakelsen?