OVERTAKELSE Hva må man huske på ved overtakelsen? Foto: Boaski

6 tips til overtakelsen av ferdighuset

Selv om man kan forvente at alt er på stell når ferdighusselskapet har lagt siste hånd på verket, er det viktig å gjøre en skikkelig inspeksjon av huset før du signerer på overtakelsespapirene. Finner du faktiske feil eller mangler, vil nemlig husleverandøren måtte utbedre disse før de kan si seg ferdig med jobben.

Nedenfor har vi laget en liste over over 6 ting du bør være ekstra oppmerksom på før du tar over huset. Det viktigste er imidlertid å ikke la seg blende totalt av det nye, fine huset, men foreta en grundig sjekkrunde. Da slipper du unødvendige irritasjoner eller overraskelser etter at du har flyttet inn.

6 ting du bør sjekke grundig

Kjøkken
Sjekk grundig: Bare fordi det ser flott ut betyr det ikke at det er det. Sjekk derfor grundig gjennom boligen før du signerer overtakelsespapirene.
  1. Åpner og lukker alle skap seg ordentlig? (Dette gjelder selvsagt bare hvis husleverandøren har vært ansvarlig for å sette inn f.eks. kjøkken og klesskap)
  2. Er rørene under vasken på kjøkkenet tette og godt monterte? Gjør en test hvor du fyller opp vann i oppvaskkummen før du trekker ut proppen og lar vannet renne ut i rørene. Dette vil gi maksimal belastning på rør og skjøter, og ev. feil/mangler vil komme til syne. (Gjelder kun hvis ferdighusselskapet har vært ansvarlige for rørarbeidet på kjøkkenet.)
  3. Test slukene på badet/badene nøye. Tøm litt vann på gulvet for å se at alt vann renner mot sluket og ned i sluket. Du bør gjøre denne testen på alle rom som har sluk.
  4. Test alle kraner og dusjhoder. Det skal være godt trykk, og både varmt- og kaldtvann skal fungere og ha riktig temperatur.
  5. Åpner og lukker alle vinduer og dører seg uten problemer? Kjenn også etter om det trekker fra dører eller vinduer. Vinduer og dører i nye hus skal være helt tette, uten noen form for trekk.
  6. Er det tegn til kondens noe sted? Det lønner seg å undersøke kryploft og området rundt eventuelle lufteluker spesielt godt. Tegn til kondens på et av disse stedene kan være et resultat av mangelfull eller feilaktig isolering.

Dette gjør du hvis du finner feil/mangler

Hvis du skulle oppdage feil på ditt nye hus, bør du skrive ned feilene og sende disse til leverandøren. Ta gjerne også bilder for å dokumentere feilene. Få med alle bemerkninger, også det du ser på som bagateller.

Leverandøren vil som regel gi seg selv en frist på utbedring av feilene eller manglene, men hvis de ikke gjør dette er det viktig at du setter en frist for når utbedringene skal ha blitt gjort.

Sett deg også omhyggelig inn i husleverandørens garantiordninger. Standard garanti mot vesentlige feil og mangler er 5 år, men dette kan variere fra selskap til selskap. Det er uansett viktig å påpeke eventuelle feil eller mangler så tidlig som mulig, og helst før overtakelsen av huset.