Det er mulig å få finansiering fra Husbanken i forbindelse med bygging av bolig, så lenge man følger visse kriterier.

Smart å finansiere boligen med Husbanklån

Visste du at du kan få lån fra Husbanken når du skal bygge hus? Dette er kravene du må følge.

Mange tror man må være økonomisk vanskeligstilt for å få lån i Husbanken. Dette stemmer ikke helt. Riktignok går en del av Husbankens midler til startlån, tilskudd og bostøtte til vanskeligstilte som skal inn på boligmarkedet, men størstedelen av budsjettet settes av tll såkalte «grunnlån».

Miljøvennlig Husbanklån
Tenk på miljøet: For å kvalifisere til et husbanklån, må boligen bl.a. være miljøvennlig og energieffektiv.
Krav fra Husbanken

Hvilke krav må oppfylles?

På grunn av stor pågang har Husbanken innført øvre arealgrenser til boliger, noe som fører til at det bare gis lån til boliger med forholdsvis nøktern størrelse. Arealgrensene er som følger:

  • Blokkleilighet: 90 m2
  • Småhus: 140 m2
  • Eneboliger: 150 m2
  • Eneboliger med hybeldel: 200 m2

Det er bruttoarealet (BTA) som legges til grunn for arealvurderingen.

Vis mer

Les også: Regelverk for husbanklån

Hvilke krav må oppfylles?

For å kvalifisere til lån fra husbanken må man oppfylle visse krav som sikrer at boligen er:

  • Miljøvennlig
  • Energieffektiv
  • Tilgjengelig for alle

Alle som skal bygge bolig eller utbedre eksisterende bolig kan søke om grunnlån i Husbanken, uavhengig av økonomisk situasjon og byggemåte. Formålet med grunnlånet er å sikre at oppføring av nye boliger eller utbedring av eksisterende boliger tar vare på kvaliteter som energieffektivitet, miljøvennlighet og tilgjengelighet/fremkommelighet for eldre og uføre.

Grunnlånets størrelse kan være på inntil 80 % av boligens verdi, og inntil 100 % av utbedringskostnader knyttet til eksisterende bolig. Renten på et Husbanklån ligger som regel 1-2 % lavere enn ordinære boliglån. Du kan også binde renten i inntil 20 år med gode betingelser. Nedbetalingstiden er inntil 30 år, med inntil 8 års avdragsfrihet.

Kort fortalt betyr dette at boligen må være ekstra godt isolert, og med begrensninger i glassdører og vindusflater.

Vinduene må også ha større isloerende kapasitet (lavere U-verdi) enn standardvinduer. Det er også krav om at alle funksjoner er samlet på ett plan. Det betyr at kjøkken, bad, stue og soverom skal være tilgjengelig uten at man må gå trapper. Det må også være trappefri adkomst fra parkeringsplassen til husets inngang.

På grunn av stor pågang har Husbanken innført øvre arealgrenser til boliger, noe som fører til at det bare gis lån til boliger med forholdsvis nøktern størrelse. Arealgrensene er som følger:

Alle seriøse husleverandører og byggmestere vil kjenne til Husbankens krav, og gi deg muligheten til å velge såkalt «Husbank-standard» på huset du skal bygge.

Les også: Søknadsskjema for privatpersoner

Kan man refinansiere boliglånet hos Husbanken?

Husbanken tilbyr ikke refinansiering av boliglån med mindre man står i fare for å miste huset på grunn av betalingsproblemer. Er dette tilfellet må det søkes om startlån hos kommunen der boligen ligger.