Bilde av slottet i Oslo
OSLO: Følg planer og retningslinjer for bygging.

Bygge hus i Oslo

Befolkningen i Oslo vokser i en takt som har få sidestykker i norsk historie. Oslo og Akershus har til sett sammen hatt en befolkningsøkning på over 18 prosent de siste ti årene, og store deler av denne økningen har skjedd i hovedstaden og de nærmeste forsteden.

Befolkningsøkningen, sammen med mye mer begrenset utbygging har skapt et skrikende boligbehov i byen, med tilhørende ekstreme boligprisøkninger. Siden Marka-grensen holdes fast må befolkningsøkningen tas ut i fortetting og høyere bygg, i tillegg til bygging i forstedene.

Flere ser muligheten til å bygge flere eneboliger i hagen, enten det innebærer å rive det gamle huset eller la det stå.

Bygging av eneboliger

På tross av et relativt lite antall ledige tomter og stor satsning på større bygg er likevel Oslo den kommunen det bygges klart flest eneboliger. Med nesten 600 årlige påbegynte eller igangsatte eneboliger er aktiviteten rundt 50% høyere enn den nest mest aktive kommunen, Sandnes i Rogaland.

På tross av et stort totalantall er antallet nybygde eneboliger relativt til folketallet ganske beskjedent, på grunn av forholdene nevnt over.

Nyttige lenker

Kommunesider

Kart over Oslo

Byggesak Oslo