Bilde av to norske hus i et øde landskap

Dette må du tenke på før du kjøper tomt

Drømmer du om å kjøpe en tomt som du kan bygge drømmehuset på? Da er det en del ting du bør tenke på før du legger pengene på bordet.

Å bygge et hus helt fra bunnen gir i realiteten svært mye fleksibilitet. Du kan forme huset ditt nøyaktig slik du ønsker at det skal være. På den annen side innebærer det svært mye arbeid, noe som du bør ta med i beregningen før du starter prosessen.

Ethvert husbyggingsprosjekt begynner med en tomt. På mange måter er tomtekjøpet den viktigste beslutningen som tas i hele prosjektet, ettersom det er med på å sette rammene for huset som skal bygges. Er tomten skrå eller flat? Hvor nær er tomten til servicetilbud? Hvordan er solforholdene? Og er naboene folk du kan leve tett på i flere tiår fremover?

Les også: Slik er veien til ny bolig

Før du begynner å lete etter tomt

Før du i det hele tatt begynner å lete etter tomt, er det noen ting du bør avklare. Hvilken type hus ønsker du? Vil du ha et herskapelig og klassisk hus, eller et moderne funkishus?

Ikke alle tomter passer til alle hustyper – dessuten vil størrelsen på tomten sette begrensninger på hvor mange kvadratmeter boareal du har lov til å ha på huset ditt. Derfor må du avklare tidlig hvor mange rom du ønsker og hvor store disse rommene skal være.

Når du har funnet en aktuell tomt

Når du har funnet en tomt du kunne tenke deg å bygge på og som passer med de behovene og ønskene du har for din fremtidige bolig, må du fremdeles gjøre en jobb før du legger inn budet på tomten. Selv om tomten bokstavelig talt ser bra ut på overflaten, må du få klarhet i en del ting.

Det første du bør gjøre er å sjekke det som er av offentlig informasjon om tomten. Hvordan er tomten regulert – hvor høyt kan du bygge, og hva er maks areal på boligen som kan bygges på tomten?

En annen ting du kan sjekke i offentlige registre er hvorvidt det er heftelser på eiendommen. Heftelser på eiendommen kan si noe om for eksempel naboer er nødt til å krysse tomten din for å komme seg til sine boliger. I så fall plikter du å legge opp boligen på tomten på en slik måte at det ikke hindrer atkomst til de andre tomtene i nærheten.

Les også: Ferdighus vs. arkitekttegnet hus – Fordeler og ulemper

Sjekk forholdene rundt tomten

I tillegg til å sjekke offentlige registre er det viktig å gjøre en sjekk av nærområdet rundt tomten for ting som kan påvirke livet ditt på tomten. Er det mye biltrafikk rundt tomten, for eksempel tungtransport? Det kan innebære en del ekstra støy, som kanskje innebærer at du må isolere boligen ekstra godt, noe som vil fordyre boligprosjektet. Det samme gjelder flytrafikk. Befinner tomten seg i et område hvor det er mye lavtgående flytrafikk, for eksempel i innflygingssonen til en flyplass? Og hvordan er det med ytre påkjenninger fra vær og vind: Er tomten utsatt for ekstremvær som flom, ras eller skred?

Å sjekke grunnforholdene er ikke lett å gjøre med det blotte øye, men selger av tomten har sannsynligvis informasjon om det. Er det berg rett under tomten? Det vil sannsynligvis innebære at du må gjøre sprengningsarbeid i forbindelse med byggingen av boligen, i tillegg til bortkjøring av stein. Det kan fort bli en dyr affære.

Infrastruktur er en annen ting som kan være greit å sjekke opp i. Så lenge du kjøper tomt i noenlunde sentrale strøk skal vann og strøm ikke være noe problem. Når det kommer til Internett er derimot ikke ting skrevet i stein. Er det kobber- eller fibernett til tomten? Sistnevnte er fremtidens bredbåndsløsning som gir betydelig raskere Internett enn det gamle kobbernettet. Om rask Internett-linje er viktig for deg er dette noe å se opp for.

Les også: Grønt boliglån – noe å vurdere?

Har tomten en mørk fortid, og hva med fremtiden?

De siste årene har det vært flere saker i rettssystemet hvor tomtekjøpere har oppdaget at tomten de har kjøpt har en mørk fortid. Hva gjør man for eksempel om det ligger en søppelfylling under tomten? Oppdager man det etter at tomten er kjøpt, sitter man i realiteten igjen med katten i sekken. Som tomteeier er man pliktig til å rense tomten, og det kan fort være utgifter i millionklassen.

Det kan også være lurt å gjøre en vurdering om noe i fremtiden kan være med på å påvirke tomten. Utbygging i nærheten kan gjøre at tomten kan stige i verdi, tilsvarende kan tomten synke i verdi dersom en skole eller en hjørnesteinsbedrift blir lagt ned.

Når tomten er kjøpt

Når du har fått godtatt budet på tomten er det bare til å slippe jubelen løs og finne en ferdighusaktør som kan hjelpe deg med å sette opp drømmehuset. Imidlertid er det viktig å ikke glemme å tinglyse tomten i all euforien.

Det er nemlig lovpålagt å tinglyse tomtekjøpet, men dersom du eksempelvis arver tomten er det spesielt viktig å tinglyse tomten før du begynner å bygge på den. Tinglysningsgebyret er nemlig 525 kroner pluss 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Tinglyser du med én gang betaler du bare 2,5 prosent av tomteverdien, mens dersom du venter må du betale 2,5 prosent av både tomten og selve boligens verdi. Bygger du et stort hus kan det fort bli en anselig sum.