Miljølån – Bolig omringet av grønn skog og hav
MILJØLÅN: Kvalifiserer ferdighuset ditt til et grønt boliglån? (Foto: Guiseppe Milo)

Grønt boliglån – noe å vurdere?

Skal du bygge bolig kan du hos enkelte banker kvalifisere til et grønt boliglån, også kalt et miljølån. Hva er det, og hvem kvalifiserer til et slikt lån?

Et miljølån er en lånetype med gunstigere lånebetingelser enn ordinære lån. Miljølån gis blant annet til bygging av boliger som klassifiseres som miljøhus, nullhus eller plusshus.

Slike hustyper holder en viss miljøstandard og har et klart fokus på energiøkonomisering og/eller inneklima. Energibesparende tiltak og bærekraftige løsninger blir lagt vekt på, men de spesifikke kriteriene for å kvalifisere til et miljølån varierer hos de ulike bankene.

Les også: Dette avgjør om du får boliglån

Skal du bygge bolig kan et grønt boliglån lønne seg både for deg og for miljøet. I tillegg til reduserte klimagassutslipp og et sunt inneklima med god luftkvalitet, vil et slikt valg også kunne lønne seg økonomisk. Med miljølån får du nemlig rimeligere rentevilkår enn med ordinære boliglån.

Krav til miljølån

Hvilke kriterier må oppfylles for å få et grønt boliglån? Tidligere har kun Cultura Bank og Sparebank 1 tilbudt miljølån til boligbygging, men nå følger flere banker etter. Blant annet tilbyr nå DNB, Haugesund Sparebank, KLP og Storebrand også grønne boliglån til kunder som kvalifiserer til det.

Grønt boliglån
Belønner energieffektive boliger: Du kan få gunstig miljølån til bolig med energiøkonomiske løsninger. Varmepumpe er et eksempel på energieffektivt tiltak.

Kravene til miljølån varierer noe. Hos Cultura Bank er kriteriene for nybygg at boligen skal være arealeffektiv, energieffektiv, bruke utslippsfattige byggematerialer, ha et gjennomtenkt ventilasjonssystem som sikrer et sunt inneklima og innovasjonen i forhold til boligens særegne beliggenhet.

Sparebank 1 gir lån til tre ulike formål:

  • bygging av energieffektive hus
  • oppgradering av eksisterende hus
  • gjennomføring av energisparende tiltak

Sparebanken Øst finansierer boliger som:

  • er et nullhus
  • har energimerke A eller B
  • har sertifiseringen very good, excellent eller outstanding fra BREEAM-NOOR
  • er svanemerket

Les også: Ferdighus vs. arkitekttegnet hus

Storebrand har valgt en helt annen strategi enn de andre bankene, og gir god lånerente til alle som energimerker boligen sin og forplikter seg til å vurdere forbedringstiltak.

Hvor mye kan du spare?

Rentesatsene på grønne boliglån er som regel lavere enn satsene på ordinære boliglån, men også her er det forskjeller mellom bankene. Sparebank 1 lokker med 0% renter på opptil 250 000 kroner første året, mens de andre bankene setter rentesatsen for miljøboliglån lavere enn ved ordinære boliglån.

Les også: Hva følger med i prisen på ferdighus?

Er du medlem av en fagforening eller organisasjon som har egen avtale med banken, kan det være at et slikt lån fremdeles er billigere enn et miljølån. Dette gjelder blant annet Akademikernes boliglånsavtale med Danske Bank, som per mars 2019 hadde en effektiv rente på 2,07 %

Husbanklån er også en mulighet

Skal du bygge en energieffektiv og miljøvennlig bolig kan du også vurdere husbanklån. Dette er lån som gis forholdsvis nøkterne husprosjekter, men som stiller krav til at boligen skal ha ekstra isolering og livsløpsstandard (alle nødvendige funksjoner på ett plan).

Fyll ut skjemaet på siden for å komme i kontakt med husleverandører som kan gi deg tilbud på energieffektive hus. Sammenlign tilbudene, og velg den beste løsningen for deg.