Bilde av husmodellen Nora fra ABChus
Husmodellen Nora fra ABChus er et godt eksempel på et moderne hus

Moderne husstil – det unike alternativet

Moderne hus kan være så mangt og er særlig et godt alternativ for deg som vil ha noe særegent.

Andre husstiler

En moderne husstil varierer naturlig nok ut fra perioden huset bygges i, og har dermed et varierende uttrykk. Samtidig preges moderne hus også av visse fellestrekk.

Kjennetegn på moderne hus

Stramme linjer og mye naturlig lys gjennom store vindusflater er et trekk som man finner i de fleste moderne hus. Fasadene er gir også moderne hus et særpreg. Utformingen av fasaden er ofte uvanlig og har gjerne kreative sammensetninger av ulike materialer.

For eksempel kan dette være både vertikal og horisontal trekledninger i kombinasjon med mur og glass. Moderne hus preges av kombinasjonen av eksperimentelle løsninger utvendig, men er er mer funksjonelt rettet innvendig med store rom og åpne løsninger.

Moderne hus kan også være bedre tilpasset mindre tomter i urbane strøk da de som regel er mindre plasskrevende enn andre hustyper.

Grafisk utsnitt av Hus.no logo