VestlandsHus har hovedkontor i Ålesund, men leverer hus i hele landet via sine lokale entrepenører.

Selskapet har vært i drift siden 1974.