Mesterhus er et av Norges største ferdighusfirmaer og leverer både ferdighus og ferdighytter i alle norske fylker.

Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak som samarbeider med frittstående lokale byggmestere i hvert enkelt husprosjekt. Hovedkontoret holder til i Oslo.

Mesterhus er sammen med blant annet Blink Hus, Systemhus og Saltdalshytta en del av Mestergruppen som er landetes største boligbygger, hyttebygger og byggevarekonsern. Mestergruppen eier også byggevarekjedene XL-Bygg, Byggtorget og Byggeriet. Mestergruppen er igjen eid av Ferd.