Bilde av et murhus

Fordeler og ulemper med murhus

Vurderer du å bygge murhus? Se hvilke fordeler og ulemper som forbindes med murhus, slik at du kan ta et veloverveid valg.

Bilde av Ingunn Mjønerud

Ingunn Mjønerud

Sist oppdatert: 04.02.2020 13:00

Skal du bygge ferdighus kan et murhus være et godt alternativ, men som med tømmerhus er det både fordeler og ulemper. For å hjelpe deg å ta et bedre valg har vi samlet en liste av de største fordelene og ulempene assosiert med murhus. Vurder disse opp mot hverandre før du bestemmer deg for å bygge i mur eller et annet materiale:

Fordelene med murhus:

Først tar vi en kikk på fordelene med å ha murhus.

Krever lite vedlikehold

En av de største fordelene med murhus er at de krever mye mindre vedlikeholdsarbeid enn trehus. Mens hus i mur gjerne ikke trenger å vedlikeholdes oftere enn hvert tjuende eller trettiende år, så kan et hus i tegl være 100 % vedlikeholdsfritt. Til sammenligning må et trehus overflatebehandles hvert femte til tiende år, avhengig av om huset er beiset eller malt.

Fakta

Prioriter riktig

Den største fordelen med et murhus er at det krever lite vedlikehold, mens den største ulempen er prisen.

Likevel er det mange små faktorer som påvirker hvorvidt du bør gå for murhus eller ikke.

Tenk derfor over hva som er viktig for deg når du skal kjøpe ferdighus, slik at du tar det valget som er riktig for deg.

Be for eksempel om å få tilbud fra flere leverandører, sånn at du kan sammenligne dem og se hvilken leverandør som gir deg det beste tilbudet.

Vis mer

I tillegg er ikke murhus like utsatt for mugg og råte som trehus er. Og de har sjelden gasser og stoffer i veggene som allergikere kan reagere på. Dermed trenger man heller ikke fikse skader som oppstår i forbindelse med disse problemene, og de langsiktige vedlikeholdskostnadene holder seg lave.

Høyere brannsikkerhet enn i trehus

Murhus brenner ikke, og de har dermed bedre brannsikkerhet enn vanlige trehus. Murhus kan for eksempel ikke tennes på utenfra. Det er likevel sånn at husbranner vanligvis starter i interiøret, og interiøret kan selvfølgelig brenne selv om det befinner seg i et murhus.

Men oppstår det brann i et rom i et murhus, så er det enklere å begrense brannen til ett rom, fordi tak og vegger ikke tar fyr på samme måte som i et trehus. Og har det først brent i nærhet til muren, så kan som regel muren rehabiliteres og brukes videre.

Mindre fare for fuktskader

Slik som murhus ikke kan brenne, så kan de heller ikke råtne. Så lenge muren ikke står i fukt eller vann til enhver tid, så beholder materialene de gode egenskapene sine. Det er likevel viktig å påse at alle våtrom blir bygget riktig også i murhus, fordi materialene som ikke er i mur selvfølgelig kan råtne selv om de befinner seg i et murhus.

God lydisolasjon

Mur isolerer også lyd svært godt. Bor du nær en trafikkert vei, kan det derfor være en god idé å bygge i mur. Og bor du i nærheten av mange andre, men ønsker å spille musikken din på full guffe, så kan mur være et bra materiale for deg. Muren isolerer til og med godt mellom etasjer, slik at mur kan være et godt alternativ for noen som for eksempel bor med en aspirerende trommis eller fiolinist.

Gutt spiller trommer i en kjeller i et murhus
Murhus har god lydisolasjon. Det kan være godt for dem som kanskje må bo sammen med en aspirerende trommis.

Færre temperatursvingninger

Den gode isolasjonen i murhus er ikke bare bra for lyden, men også for temperaturen. Murhus holder seg nemlig kalde om sommeren og varme om vinteren. Det reduserer utgifter til både fyring og aircondition – i tillegg til at det sparer energi – og er dermed bra for miljøet. Likevel har ofte byggeprosessen til murhus et større miljøavtrykk enn det trehus har, noe som betyr at trehus og murhus i det store og det hele har omtrent et like stort miljøavtrykk. Men det kan uansett være deilig å slippe å stri med vifter til sommeren og varmeovner til vinteren.

Ulempene med murhus:

Det er imidlertid ikke bare fryd og gammen med murhus. Selv om fordelene er flere enn ulempene er det noen ting du bør ta med i beregningen når du vurderer å bygge murhus.

Dyrere byggeprosess

Murer bygger murhus
Det kan være vanskeligere å finne en håndverker som spesialiserer seg på murhus enn en som spesialiserer seg på trehus i Norge.

Det er dyrere å bygge i mur enn i tre, både når det kommer til materialkostnader og arbeidskraft. Særlig koster ytterveggen i et murhus mer enn ytterveggen i et trehus.

Det er også vanskelig å si nøyaktig hvor mye det koster å bygge et murhus, fordi prisen avhenger av en rekke ulike faktorer. Likevel regner man med at et ferdighus i mur kan koste fra 17 000 kr per kvadratmeter, mens en enebolig kan ligge på 21 000 kr og oppover.

Til sammenligning kan byggingen av et trehus koste fra rundt 12 000 kr og oppover. Og det vanligste ferdighuset hos husleverandøren Älvsby har for eksempel en totalpris på rundt 15 000 kr, ikke inkludert tomteprisen.

Bygger du derimot et murhus et par kvadratmeter mindre enn et trehus, så kan kostnaden bli omtrent det samme.

Ser du i tillegg byggekostnaden sammen med de langsiktige vedlikeholdskostnadene, er det heller ikke sikkert at byggekostnaden virker så avskrekkende som den i utgangspunktet virket.

Håndverker er ofte nødvendig for å gjøre endringer

Et murhus er mer solid enn et trehus og det er er oftere behov for håndverker dersom du ønsker å gjøre endringer på murhuset ditt. Dette gjelder særlig hvis huset er bygget i blokker.

Det er færre spesialister på murhus i Norge

Siden Norge har en lang tradisjon med trehus og tømrere, finnes det færre håndverkere som spesialiserer seg på murhus enn på trehus.

Det betyr at det krever mer arbeid å finne noen som kan hjelpe deg med eventuelle endringer du ønsker å få gjort i murhuset ditt, samtidig som du kanskje også må vente litt lenger før håndverkeren er ledig.

Dårligere tradisjon med murbygging enn med trebygging betyr også at det finnes færre husbyggere og ferdighusleverandører som kan hjelper deg med å bygge murhus. Du kan lese mer om de ulike husleverandørene i Norge her.

Murhus – et godt alternativ

Murhus har altså flere interessante fordeler og ulemper. Har du et lavt byggebudsjett bør du kanskje gå for et trehus, fordi byggekostnaden er lavere. Men har du et høyere budsjett og ønsker å ta et valg som lønner seg i et langsiktig perspektiv, så kan murhus virkelig være et godt alternativ.

Du må derfor vurdere hvilke egenskaper du ønsker ved et hus, og hvilke aspekter av byggeprosessen du synes er viktigst. Trenger du hjelp til valget? Fyll ut skjemaet på siden og få tilbud fra flere husleverandører i området ditt. Ved å sammenligne tilbudene, kan du ta et opplyst og veloverveid valg som kan lønne seg i flere tiår.

Grafisk utsnitt av Hus.no logo