Bilde av norske hus om sommeren

Skal du selge tomt? Slik går du fram

Skal det skattes av gevinst ved salg av tomt? Hva gjør du om du vil selge en del av tomten din? Og kan huset ditt egentlig regnes som en tomt i stedet for en bolig?

Bilde avKim Arne Hammerstad

Kim Arne Hammerstad

Sist oppdatert:19.05.2022 21:24

Om sitter på en stor tomt som det er mulig å bygge flere boliger på eller bare har en tomt til overs kan du potensielt sitte på en gullgruve. Likevel kan det være greit å være klar over at gullgruva kan være en skattefelle.

Selve salgsprosessen av en ordinær tomt skiller seg nemlig ikke så mye fra å selge bolig. Det er vanlig å bruke megler til jobben, og i forbindelse med eierskiftet må det betales en dokumentavgift som skal dekkes av kjøper. Det er imidlertid når det kommer til skatt at du som tomteselger bør holde tungen beint i munnen.

Mens gevinst fra salg av bolig i de aller fleste tilfeller er skattefritt, er gevinst fra tomtesalg langt strengere beskattet. Tomtesalg er alltid skattepliktig, noe som gjør at også eventuelle tap fra tomtesalg er fradragsberettiget.

Les også: Slik er veien til ny bolig

Men hva er en tomt?

I grove trekk er en tomt det du ser for deg når du tenker på en tomt, nemlig et ubebygd areal som er egnet for å bygge bolig eller fritidsbolig på. Likevel er det tilfeller hvor også bebygget bolig blir regnet som tomt av skattemyndighetene, og dermed må selger skatte av en eventuell gevinst fra salget.

Dette gjelder når boligen på tomten er i såpass forfallen forfatning at det er rimelig å anta at kjøperen vil benytte første mulighet til å kvitte seg med boligen og bygge noe nytt på tomten – altså at kjøpet er i hovedsak motivert av tomtens kvaliteter og ikke boligen.

Ulempen for deg som selger boligen er at her er regelverket svært skjønnsbasert, og i realiteten må hver enkeltsak behandles hver for seg. Derfor bør du som selger ta kontakt med nærmeste skattekontor for å være på den sikre siden, slik at du eventuelt slipper å gå på en skattesmell i fremtiden.

Les også: Ferdighus vs. arkitekttegnet hus – Fordeler og ulemper

Selge deler av eksisterende tomt

Dersom du sitter på en stor tomt kan det lønne seg å selge deler av tomten. Dette kalles å skille ut eller fradele ny eiendom. En viktig ting å huske i forbindelse med å skille ut tomter er at det vil innebære at du vil få naboer langt tettere på deg dersom du allerede bor på tomten som skal deles opp. Når tomten først er skilt ut vil du ha liten innflytelse på hvem som flytter inn i den nye boligen på det som var tomten din.

Om det ikke er noe problem for deg, er det viktig at du gjør alt etter boken når du skal skille ut en eller flere nye tomter. Prosessen kalles for «matrikulering» og innebærer at du søker til kommunen om å få lov til å dele opp tomten. Dersom søknaden godkjennes, får den nye tomten et eget gårds- og bruksnummer. Først da er tomten «klar» til å selges, og du kan legge den ut på det åpne markedet.

Sett jobben ut til profesjonelle

Hvis det ikke frister å gå gjennom kommunens papirmølle på egen hånd, finnes det mange aktører som kan gjøre dette for deg. Jo nærmere tomten din er de store byene i Norge, jo mer attraktiv er tomten din. Mange ferdighusaktører er interesserte i å kjøpe tomter som de kan tilby til sine kunder.

Det er mulig å overlate hele jobben med fradeling av tomten til slike aktører. Da forplikter du deg imidlertid til at det bygges et hus på den nye tomten, mot at du får hele gevinsten av tomtesalget. Fortjenesten for ferdighusaktøren som du setter jobben ut til ligger i å bygge og selge huset på den nye tomten.

Nyttige artikler

Grafisk utsnitt av Hus.no logo