Jærbygg

OBS! Jærbygg sluttet seg til Øster Hus Gruppen i 2002. I dag går dette selskapet under navnet Øster Hus.

Grafisk utsnitt av Hus.no logo