Øster Hus

Øster Hus er en ferdigleverandør av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Rogaland.

Kontaktinformasjon

Øster hus Gruppen AS (985 204 470)

Hovedsaklig bygger Øster Hus i Stavanger, Sandnes, Sola, Bryne, Klepp, Randaberg og Rennesøy. Firmaet ble stiftet i 1974 og har lenge vært Stavanger/Sandes-regionens største.

Fra å hjelpe med utbygging på egen tomt har Øster Hus etterhvert utvidet fokus mot større boligutviklingsprosjekter.

Både KleppHus og Jærbygg sluttet seg til Øster Hus Gruppen i 2002, mens Solhytten gjorde det samme i 2005. Firmaet er også en aktiv bidragsyter til lokalidretten.

Grafisk utsnitt av Hus.no logo