Skatten er viktig å tenke på når man selger en tomt.

Slik oppfyller du hagedam-drømmen

Har du lyst til å høre lyden av rennende vann i hagen og mate dine egne fisker? En hagedam er ikke så vanskelig å lage som en skulle tro.

Bilde av Kim Arne Hammerstad

Kim Arne Hammerstad

Sist oppdatert: 24.11.2021 13:36

En hagedam kan bryte opp en hage ved å utgjøre en flott oase blant gress og blomster. Å ha sildrende vann som bakgrunnslyd er også med på tilføre hagen en beroligende stemning. Mange ønsker i tillegg fisker som både er estetisk vakre, og som kan være fascinerende å observere fra land.

Planlegger du hagedamprosjektet ditt skikkelig, kan du faktisk ha en hagedam klar på noen dager som med mindre vedlikehold fort kan vare en generasjon uten at du må gjøre store utskiftninger. I denne artikkelen belyser vi det som er viktigst å ha i tankene når hagedam-drømmen skal realiseres.

Oppsummering

Hagedam på 1–2–3

  • Avklar tidlig om du skal ha fisker eller ikke i dammen.
  • Skal du ha fisker, bør du ha varierende dybde og minst 60 centimeter på det grunneste.
  • Bruk en gummiduk i bunnen for å unngå at dammen tørker ut eller blir forurenset.
  • Få alltid en elektriker til å gjøre arbeid knyttet til elektrisitet i forbindelse med dammen.
  • Karper er de flotteste fiskene å ha i en hagedam, men de er også de mest kresne når det kommer til leveforhold. Gullfisker er langt mer hardføre.
  • Unngå å plassere dammen på et sted hvor det er veldig mye sol. Det kan gi en eksplosjon av alger.
  • Ikke vær for eksperimentell når det kommer til formen på dammen. Er dammen veldig kantete, risikerer du at dammen får soner hvor vannet står stille. Det er ikke optimalt.
Vis mer

Grunnarbeidet er viktig

Å lage hagedam innebærer å lage en vannkulp på et sted hvor det ikke er naturlig å ha en vannkulp. Derfor må du gjøre noen grep for at dammen ikke tørker inn. Det betyr at det ikke holder å bare grave et hull og fylle det med vann.

Bunnen bør i hvert fall være dekket med en gummiduk i bunnen, men dersom du har tenkt å ha fisker i dammen, kan det være lurt å ha en fiberduk helt nederst slik at du har en ekstra sikkerhet dersom gummiduken skulle bli skadet. En slik kombinasjon koster naturligvis litt som en engangsinvestering, men har til gjengjeld en levetid på nærmere 20 år.

Les også: Ferdighus vs. arkitekttegnet hus – Fordeler og ulemper

Fisk eller ikke er generelt et spørsmål som setter rammene for arbeidet med dammen din. Om du ikke har planer om å ha fisk i dammen, er ikke nødvendigvis dybde på vannet så viktig. Dersom et enkelt vannspeil på 20–25 centimeter er nok for deg, har ikke det så veldig mye å si.

Bilde av karper i en karpedam
Fargerike. Karper, eller koier som det også kalles, er fargerike og flotte å se på. Nettopp derfor er de perfekte å ha i hagedammen.

Dybde og form har stor betydning

Vil du derimot ha fisker i dammen, bør du minst ha en dybde på 80 centimeter, og gjerne opp mot 2 meter på det dypeste. Dybden er spesielt viktig om tanken din er at fisken skal overvintre i dammen. Da trengs det en viss dybde for at fisken skal klare seg dersom deler av dammen fryser til is.

Bor du i et område hvor vintrene kan bli spesielt røffe, finnes det også apparater som kan varme opp dammen til en viss temperatur om vinteren som gjør vinteren levelig for dine nye familiemedlemmer.

En annen ting som er viktig å tenke på er hvordan dammen er formet. Et viktig grunnprinsipp for en hagedam er at det må være bevegelse i vannet for å unngå at det samler seg avfall og alger i vannet. Dersom dammen er veldig kantete, risikerer du dødsoner hvor vannet står stille. Det kan skape alvorlige problemer for kvaliteten på vannet i dammen.

Mange ønsker også å montere lys under vannet i dammen for å gi en ekstra stemningsgiver når det er mørkt. Da er det viktig å minne om at vann og elektrisitet er en potensiell farlig kombinasjon, og at du bør sette en elektriker på jobben dersom du ønsker slike løsninger.

Bilde av en grønn og frodig hagedam.
Frodig. Hagedammen kan bli en grønn oase i hagen din, og tiltrekke seg spennende fugle- og dyreliv.

Størrelsen teller

Det er lett for en nybegynner å si at «jeg prøver meg først på en liten hagedam», men sannheten er at det faktisk er helt feil. En liten hagedam er mye vanskeligere å vedlikeholde enn en større, spesielt om du skal ha fisk i dammen i tillegg. Et lite økosystem er langt mer sårbart enn et stort, derfor er anbefalingen å ikke lage hagedammen liten dersom motivasjonen bak er at det skal være enkelt.

Med en hagedam av en viss størrelse står du sterkere rustet i kampen mot alger og vil få en jevnt over renere dam når det kommer til vannkvalitet, med mindre innsats fra din side.

Dessuten bør en hagedam som skal være hjemmet til fisker være på minst 6 kvadratmeter, og gjerne mer. Husk at det er levende organismer som skal leve livene sine i dammen. Jo mer plass de har å boltre seg på, jo høyere livskvalitet vil fiskene ha.

Les også: Slik bygger du et gjerde på egenhånd

Bilde av en stor hagedam.
Stor, men enkel. En hagedam av litt størrelse er langt lettere å vedlikeholde enn en liten hagedam. Jo større dammen er, jo mer av arbeidet tar naturen seg av på egenhånd.

Skap et sunt økosystem

Når du lager en hagedam, lager du i realiteten et kunstig økosystem. Lar du naturen gå sin gang, risikerer du å få en hagedam som verken ser bra ut eller lukter noe særlig godt. Derfor er det noen ting som er helt nødvendige å ha på plass i dammen.

En pumpe med et innebygget filter er helt essensielt. Det sørger både for at det er en viss bevegelse i vannet, i tillegg til at vannet til stadighet går gjennom et filter. Filteret sørger ikke for at vannet er helt rent, men det er langt bedre enn ingenting.

Pumpen sørger for at det er en viss bevegelse i vannet, men man kan i grunnen ikke få for mye bevegelse i dammen. Derfor anbefales det å for eksempel ha en liten fontene eller et lite bekkeløp i dammen som sørger for konstant strøm i hele hagedammen.

Les også: Slik legger du platting

Bilde av en stor hagedam.
Fiskelykke. En hagedam med karper blir fort en hovedattraksjon i nabolaget ditt.

Ta opp kampen med algene

På ett eller annet tidspunkt vil du oppleve at det er alger i hagedammen din – det er nesten ikke til å unngå. Likevel er det mulig å begrense algeveksten til en viss grad. Algene er avhengige av mye sollys for å kunne vokse, derfor bør du plassere dammen et sted hvor solen ikke skinner hele dagen. Litt sollys er viktig for dammen generelt, men mer enn 6–8 timer gjør i utgangspunktet mer skade enn nytte.

Blir dammen likevel eksponert for mer sollys enn de 6–8 timene, er imidlertid ikke alt håp ute. Det du trenger da er et UV-filter som kan demme opp for alt sollyset slik at algeveksten likevel begrenses.

Planter i dammen kan gjøre levekårene for algene vanskeligere. Derfor kan det å investere i litt undervannsplanter være lurt, selv om du kanskje ikke får sett så mye til dem. Planter gjør også livet til eventuelle fisker du skal ha i dammen mer spennende – da har de noe å leke og gjemme seg i.

Les også: Grønt boliglån – noe å vurdere?

Gi fiskene et verdig liv

De aller fleste ønsker å ha karpe dersom de skal ha fisker i hagedammen. De er fargerike, og så lenge de trives med vannkvaliteten i dammen din kan de bli fort leve i 20–30 år. Det er imidlertid viktig å huske på at karper krever mer av kvaliteten på vannet enn dersom man eksempelvis bare har vanlige gullfisker som er langt mer hardføre enn karpene.

En god pumpe er det viktigste du kan gi til karpene dine. I tillegg er det viktig å lage dammen med ulik dybde, slik at karpene både har steder å gjemme seg fra dårlig vær og rovdyr, og grunner hvor de kan leke og legge egg.

Husk også at fiskene krever regelmessig fôring gjennom hele året. Det finnes fôringsautomater på markedet som kan gjøre jobben for deg dersom du er bortreist i en periode. I tillegg til fôring er du ansvarlig for fiskene sin helse gjennom hele året. Dersom du ser at noen av fiskene er skadet eller oppfører seg unormalt, plikter du å behandle dem på en tilfredsstillende måte slik at eventuell lidelse reduseres så mye som mulig.

Bilde av en hagedam om kvelden.
Idyllisk. Å montere lys i hagedammen gjør den flott å se på når det er mørkt. Men husk å få en elektriker til å gjøre jobben!

Les også: Slik kvitter du deg med ugresset

Mye spennende ekstrautstyr

Når dammen er oppe og går, og du har fått på plass utstyret som er nødvendig for den daglige driften av din nye private oase, kan du begynne å se på om du ønsker deg eventuelt ekstrautstyr til dammen din.

Som nevnt tidligere er en fontene en fin måte å sikre sirkulasjon og strømninger i dammen, samtidig som det er fint å se på. På markedet finnes det både flytende fontener, vannspill, skulpturer og steiner som alle har fontene-funksjonalitet.

En tåkemaskin er med på å skape et litt mystisk preg over hagen din, og er helt trygg å bruke både for mennesker, dyr og miljøet.

Dammen er tross alt i hagen din, og i hagen skal man ha mye planter. Det er mulig å kjøpe kunstige planteøyer som kan plasseres ut i dammen dersom du ønsker det. Å eksperimentere med planter er generelt svært spennende i forbindelse med en hagedam, hvor du kan få mye igjen for økosystemet som er i og rundt dammen for å få fram tropiske planter selv i en norsk hage.

Nyttige artikler

Grafisk utsnitt av Hus.no logo