Energibygg AS

Energirådgivning tilpasset dine behov.

Kontaktinformasjon

Energibygg AS (920 666 442)

Skal du etterisolere, og skifte vinduer på din bolig eller hytte? Lurer du på ventilasjon og oppvarming? Står du overfor en omfattende oppgradering, og har masse spørsmål?

Energibygg AS samarbeider med byggmestere over hele landet for å gi deg tilgang på Enovastøttet rådgiving.

Boligeiere kan få 100 000 -150 000 kr i støtte fra Enova til oppgradering av egen bolig eller hytte. For å få støtte til oppgradering må du engasjere en sertifisert energirådgiver, og Enova gir inntil 5 000 kr i støtte til dette uansett om oppgraderingen kvalifiserer til støtte eller ikke.

Energirådgivning gir deg en tiltaksplan som beskriver hvordan du kan gå frem for å legge til rette for å heve boligstandard, øke komfort og redusere energibruk i din bolig eller hytte.

Oppgraderinger som kan utløse støtte:

  • Hus eldre enn 1985
  • Etterisolering av grunnmur, kjellergulv, yttervegger, kaldt loft eller tak og nye vinduer
  • Etterisolering mot kald kjeller, yttervegger, kaldt loft eller tak og nye vinduer
Grafisk utsnitt av Hus.no logo