Rådgivning med advokat

Sammenlign tilbud fra advokater

Finn den beste advokaten til situasjonen du er i. Uansett hva du trenger hjelp til kan du enkelt sammenligne tilbud fra advokater gjennom vår tjeneste.

Hva trenger du hjelp til?

Godt forklart situasjon gir mer relevante tilbud.

Finn en ekspert

Ingen advokat er best på alt. Velg den som passer ditt behov best.

Sammenlign tilbud

Med flere tilbud kan du enkelt sikre deg beste advokat til riktig pris.

Det å finne relevante og gode advokater når behovet allerede er der kan være stressende og komplisert. Vi i Hus.no jobber derfor aktivt for å gjøre det lettest mulig å finne en dyktig advokat innenfor det saksområdet du trenger hjelp. Alt du behøver å gjøre er å fylle ut et kort skjema.

Så enkelt er det

 1. Fyll ut skjemaet på denne siden
 2. Beskriv hva du trenger hjelp til
 3. Len deg tilbake mens du venter på å motta gode tilbud fra advokater

Få tilbud nå

Du vil få flere tilbud, slik at du kan sammenligne kompetanse og pris. På den måten kan du foreta et bedre valg av advokat – til den rette prisen.

Relevante tilbud

Dette kan en advokat hjelpe deg med:
 1. Arbeidsrett
 2. Familierett
 3. Eiendomsrett
 4. Kontrakter
 5. Skade /erstatning /forsikring
 6. Skatterett
 7. Strafferett

Når du settes i kontakt med advokater gjennom vår tjeneste, vil alle du prater med være relevante og kompetente innenfor saksområdet du søker hjelp til. Dette gjør vår løsning til den enkleste måten å finne rett advokat til rett situasjon.

Få tilbud nå

Gratis og uforpliktende

Når du søker etter dyktige advokater gjennom vår tjeneste, er det helt gratis å motta tilbud. Hvis du velger å takke ja til et av tilbudene, må du likevel betale vanlig honorar til advokaten.

Tjenesten vår er dessuten fullstendig uforpliktende. Om du ikke skulle være fornøyd med tilbudene, står du fritt til å takke nei til alle sammen.

Finn beste advokat til din sak

Sammenlign tilbud fra dyktige advokater, så er du sikker på at du finner rett person til rett pris. Ofte vil det være avgjørende å finne en god advokat i nærheten av der du bor, og når du fyller ut skjemaet vil du få tilbud fra advokater med spesialitet innenfor ditt saksområde og geografiske område. Velg den advokaten du føler deg tryggest på at kan hjelpe deg, og husk, jo mer konkret du beskriver saken din, jo bedre tilbud vil du få.

Arbeidsrett – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Arbeidskontrakter
 • Arbeidsvern
 • Frilansere/opphavsrett
 • Oppsigelse/nedbemanning/permittering
 • Sluttpakke
 • Trakassering/mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsrett gjelder innenfor områder som angår forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En arbeidsrettsadvokat kan hjelpe deg med arbeidsrettslige problemstillinger. Disse er ofte knyttet til ansettelse, varsling, arbeidsleie, oppsigelse, omorganisering, permittering og virksomhetsoverdragelse. Arbeidsrett er i hovedsak regulert av Arbeidsmiljøloven (AML).

Familierett – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Arv/arverett
 • Barn og barnefordeling
 • Barnevern
 • Ektepakt/samboerkontrakt
 • Familiegjenforening
 • Skilsmisse og samlivsbrudd

En familierettsadvokat kan hjelpe deg med familierettslige saker, de vanligste fagfeltene er arv, testament, inngåelse og oppløsning av ekteskap og barnefordelingssaker. Innen familierett er det i hovedsak ekteskapsloven, skifteloven, husstandsfellesskapsloven, arveloven og barneloven som regulerer hvordan man løser disse problemstillingene.

Få tilbud fra advokater nå

Eiendomsrett – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Feil og mangler
 • Eiendomsoppgjør
 • Kjøp/salg av eiendom
 • Nabokrangler
 • Næringseiendom
 • Utbygging

En eiendomsadvokat jobber med eiendomsrett, og vil blant annet kunne hjelpe deg med saker knyttet til kjøp og salg av bolig, plan- og bygningsrett, håndtering av skade på bygninger, forsikringsrett, konflikt med håndverkere, deling og seksjonering av eiendom, tomtefeste, servitutter, borettslag og husleie.

Kontrakter – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Kontrakt mellom privatpersoner
 • Kontrakt mellom næringsdrivende
 • Tvister ved forbrukerkjøp

For å sikre seg mot fremtidige tvister, vil det i mange tilfeller vært lurt skrive kontrakt. Få juridisk rådgivning rundt selve utarbeidelsen av kontrakter, eller hjelp med konfliktløsning.

Skade /erstatning /forsikring – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Avslag på erstatning
 • Bistandsadvokat
 • Personskade
 • Utbetaling forsikringsoppgjør
 • Yrkesskade

Det er ikke alltid lett å få erstatningen man har krav på, og prosessen kan kreve hjelp fra en advokat. Dersom du har problemer med saker knyttet til skade, erstatning eller forsikringsutbetaling, kan du fylle ut skjema og få tilbud fra advokater som har bred erfaring innen disse områdene.

Få tilbud fra advokater nå

Skatterett – Dette kan en advokat hjelpe med:

Har du eller bedriften din behov for hjelp med problemstillinger innen skatterett, kan en advokat være løsningen. En skatteadvokat han blant annet hjelpe deg med å vurdere skattemessige konsekvenser av ulike transaksjoner, som for eksempel gevinstskatt ved eiendomssalg. En advokat kan også hjelpe med selvangivelse, slik at du gjør en korrekt fradrags- og inntektsføring.

Strafferett – Dette kan en advokat hjelpe med:

 • Generelle straffesaker
 • Trafikksaker og førerkort
 • Økonomiske straffesaker

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak? Da kan en strafferettsadvokat hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter under en politietterforskning og i en rettsprosess. Dersom du er tiltalt i en rettssak har du i utgangspunkt krav på offentlig betalt forsvarer. Det kan også hende du har rett til å få dekket kostnadene til forsvarer under etterforskningen.

Få tilbud nå

Grafisk utsnitt av Hus.no logo