Hus.no - Norges største husportal
Alt om Hus - Norges største husportal                                              Søk i våre sider her ->
Vår TV reklame på             Translate English Deutsch Español Français 

 
BoligPartner - husene folk snakkker om Skalahus - Ny huskjede www.Baat.no - Alt om båt - Norges største båtportal www.Hytte.no - Alt om hytte - Norges største hytteportal www.Ferien.no - Alt om ferie - Norges største ferieportal
Varmepumpe installasjon

Se også vår egen side om varmepumper og tester her : varmepumpe.html

OPPDATERING ( Jan 2015 ) :
Varmepumpen vi viser installasjonen til under her, er defekt etter 11 år
Den stoppet bare, og ga ut en feilmelding som fortalte hva feilen var.
Men, ved å kontakte servicepersonell, fikk vi greie på at det å erstatte, et defekt elektronikk kort, i utedelen var meget dyrt - Det ble anslått priser på 5000.- + arbeid.
Og en var da ikke sikker på om de kunne finne mer feil.
Et annet moment, var at det ble antydet at ofte begynte også andre deler i pumpen å skrante, så en garanti på at det ville bli en feilfri drift videre, kunne ingen gi. Vanlig, var i følge servicepersonell, at andre komponenter som 4 veis ventilen, annen elektronikk i både utedelen og innedelen kunne gå i stykker, i løpet av relativt kort tid. Så vi ble anbefalt å bytte til ny varmepume.

Dette har resultert i 3 nye artikler :

- Fjerning av gammel varmepumpe
- Installasjon av ny varmepumpe
- Installasjon av varmepumpehus

Installasjon av varmepumpe ( 2003 ) :
Vi har laget en billedserie som viser installasjonen av en varmepumpe av såkalt "Split type" dvs. med en innedel og en utedel. Du må selv vurdere om du kan gjøre en slik installasjon, men vi valgte å la et kjølefirma utføre installasjonen, da de etter vår mening, har mer kompetanse enn rørleggerfirma og elektroinstallasjonsfirma når det gjelder slike systemer. I dette eksemplet har vi benyttet en Hitachi varmepumpe på 6,3 kW ( oppgitt i brosjyren ), og en COP verdi på 4,08 ihht. Eurovent.

 

Montasjeplate innedel :
Først må man bestemme seg for hvor en ønsker å montere innedelen. Her blir det ofte et kompromiss mellom hva som blir den mest diskrete plasseringen, og hvordan luftstrømmene blir fordelt best mulig. En må også ta hensyn til at avstanden mellom innedel og utedel er kortest mulig.
I vårt tilfelle valgte vi plassering under et vindu.
Legg merke til hullet som er saget ut med hullsag i høyre hjørne av motasjeplaten. Hullet skal helle litt nedover gjennom ytterkledningen.
Klargjøring av innedel :
Så er det klargjøring av innedel som står for tur. De to kopperrørene og dreneringsrøret bøyes ut slik at de står vinkelrett ut i fra innedelen.
Ikke glem :
Husk å tilslutte den elektriske kabelen til inneenheten. Både den som skal ut gjennom hullet til uteenheten og den som skal til den jordede stikkontakten inne. Dette må utføres av en elektrikker. Eller som i vårt tilfelle, en kjølemontør som i tilegg hadde fagbrev som elektrikker.
Og dermed :
Så løftes innedelen på plass. Vær sikker på at du har fått alle rørene og ledingen ut gjennom hullet som ble saget.
Resultatet :
På utsiden skal det nå komme ut 3 rør.
Et tynt kobberrør for væsken.
Et tykkere kopperrør for gassen.
De to oventevnte ligger i en isolasjonsstrømpe.
Et plastikkrør for drenering.
Og den elektriske kabelen.
Utedel :
Så er det klart for å montere brakettene som utedelen skal stå på. Pass på at boltene får godt feste, da utedelen er tung. 
Pass på at de to brakettene er i vater.
Det bør også være en god avstand til bakken da det dannes is under enheten om vinteren.
Nesten klart :
Så løftes utedelen på plass på brakettene, og skrues godt fast på gummidempere. Husk å benytte gummidempere av riktig type som er stivere under utedelens kompressorende, slik at vannet som dannes, ikke fryser til is der.
Så var det klargjøring for norske forhold :
Kabinettet åpnes, og i bunn legges en liten varmekabel ( 75W ) med termostat. Alle hull i bunn sjekkes at er åpne. Dette vil da gjøre at vannet som danner seg i bunn av kabinettet, ikke fryser og kan renne fritt ut. 
Rørarbeidet :
Da er det klart for å gå i gang med rørarbeidet. Husk at det ikke er vann en arbeider med, men væske og gass under høyt trykk. Slik at man bruker riktig verktøy.
Du må ha disse to typene verktøy for å lage kon på rørendene. 
Så skjøter en på de to kobberørene som kommer fra innedelen, og trekker rør mot utedelen. 
Filter :
På vårt anlegg ble det montert et toveisfilter på den tynneste rørledningen for å fjerne fuktighet.
Vår kjølemontør hevdet at det ville forlenge varmepumpens levetid. 
I vårt tilfelle ble det sveiset / loddet på den tynne gassrørledningen.
Så ble de to kobberrørene tilkoplet utedelen.
Vi har blitt opplyst at montasje av filter ikke er vanlig å gjøre, så vi overlater til den enkelte leverandør / kunde å bli enige på dette punkt.
Testing :
Dermed er utedelen tilkoplet inndelen kjøleteknisk sett. Så da er det å gjøre klart for trykktesting av anlegget. Vår kjølemontør benytter Nitrogen å teste med. 
Trykket på anlegget er 23 bar, og alle koplinger sjekkes med lekkasjespray. Eller godt zalovann. 
Her vises hvor nitrogenet / trykktesten er tilkoplet på utedelen.
Ingen lekkasjer ble funnet.
Neste steg :
Siden anlegget vårt var tett, tilkoples en vakumpumpe som tømmer anlegget for luft. Vi legger slangen fra pumpen ned i en flaske og følger med luften som blir suget ut.
I mellomtiden :
Mens vakumpumpen jobber, benytter vår montør ventetiden til å feste rør og kabel "pent" med patentbånd.
Legg merke til at dreneringsrøret fra innedelen er blitt forlenget til under kledningen, slik at ikke vannet / kondensen fra inneenheten trekker inn i kledningen på huset.
Legg også merke til at kobberrørene er isolerte. Du kan så vidt skimte det blå filteret til høyre for takrennen.
Nå var det klart :
Vakumpumpen har gjort jobben, anlegget er tomt for luft og utstyret frakoples.

Dermed er det å åpne for kranen for R-410A kjølemediet. Dette har ligget lagret i utedelen og blir nå sluppet inn i resten av anlegget som nå er lufttomt.  
Elektrisk :
Så var det elektriske tilkoplinger. Kabelen som kommer fra inneenheten tilkoples utedelenes klemmer. Dette gjelder også varmekablen som kommer fra bunn i chassiet og termostaten.
Deretter sjekkes koplingene. og dekslet skrues på plass.  
Ferdig :
Nå er anlegget ferdig, utedelen til venstre i bildet og innedelen i høyre del av bildet.
Vår kjølemontør sjekker temperaturen på luften ut av innedelen ( nederst ). Og sammenligner den med temperaturen inn ( på toppen ).
I vårt tilfelle er luft ut av innedel ca 46 ºC,
luft inn i innedel 24 ºC, altså en temperaturforskjell på 22 ºC.

Utetemperaturen ( ved utedelen ) var ca. - 3 ºC. 

Erfaringer etter en ukes drift :
Vi må si oss meget fornøyd med anlegget. Nå er det godt og varmt i hele etasjen hele dagen. Vi har slått av alt av elektriske varmeovner, og varmekabler. Enda er det varmt.
Nå har det i perioden kun vært temperaturer ned til - 5 C og vi kan derfor ikke uttale oss hvordan den oppfører seg under det.
En liten ulempe er at viften inne kan høres når den går for fullt, men med et tastetrykk på fjernkontrollen kan denne settes ned til minste hastighet, og da høres den knapt. Men, det er viktig med god luftgjennomstrømming inne, slik at hele etasjen holdes varm.  
Annonser

Oppslagsverk til produsenter og leverandører av hus og husrelatert stoff på internett. Dette er en gratistjeneste 100% objektiv, alle med relevante websider kan komme med som gratis tekstlenke. - Copyright 2000-2019.
www.Hus.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.
Google annonser og personvern.
Kontakt oss - Om oss - Annonsere - Tips oss
Våre portaler: www.Baat.no   www.Biler.no   www.Ferien.no   www.Hytte.no   www.Hus.no