Hus.no - Norges største husportal
Alt om Hus - Norges største husportal                                              Søk i våre sider her ->
Vår TV reklame på             Translate English Deutsch Español Français 

 
Jubileum www.Ferien.no - Alt om ferie - Norges største ferieportal www.Baat.no - Alt om båt - Norges største båtportal www.Hytte.no - Alt om hytte - Norges største hytteportal www.Biler.no - Alt om bil - Norges største bilportal
TOMTER
Nettsider

Landsdekkende eiendomsmeglere
 med tomter :


Se : Eiendomsmeglere


Andre :
Bergen Tomteselskap

 

Nettsider
De fleste husprodusenter har også tomter å tilby se : Husprodusenter

Se også: Eiendomsmeglere
Artikler - nyheter
 
Sjekkliste ved kjøp av tomt.

Terreng og grunnforhold:
Noen typer grunnforhold - som berggrunn - kan gi høye kostnader for klargjøring av tomt før bygging. Terrengtypen kan være avgjørende for plassering av hus, valg av hustype og tilrettelegging av vei- vann og kloakk. Sjekk radonrisikoen i området med kommunen. Statens strålevern anbefaler her enkle forebyggende tiltak for å redusere innstrømming av radon fra byggegrunnen, framfor mer kostbare undersøkelser av noen få tomter.

Atkomst - infrastruktur:
I hvilken grad er vei, vann og avløp i området utbygd? Kan slik tilknytning gi deg ekstra utgifter?

Sol og vind:
Hvordan er de klimatiske forholdene, snømengde og temperatur inkludert?

Dekkes ditt plassbehov?
Tilsier tomten kjeller eller sokkeletasje? Sjekk reguleringsplanens fastlagte rammer for husplassering, størrelse og høyde, inkludert garasje.

Byggeklausul?
Kan du bygge hvilket hus du vil eller forplikter du deg til å benytte én bestemt entrepenør eller ferdighusleverandør?

Søk ekspertråd:
Konferer med arkitekt, byggrådgiver eller entrepenør om denne tomten (og den planlagte boligen) passer dine ønsker og behov. Hvor stor er faren for at vann kan trenge inn i en eventuell kjeller?

Støy:
Kan trafikkstøy og annen støy være til sjenanse på forskjellige tider av døgnet?

Pris:
Beliggenheten betyr mye for tomteprisene. Sett opp budsjett for hva du har råd til, både for tomt og hus.

Fradeling av tomt:
Kontroller at tomten er registrert med eget gårds- og bruksnummer. Hvem er hjemmelsinnehaver? Er det tinglyst noen panteheftelser?

Reguleringsforhold:
Sjekk kommunens reguleringsplan. Kan planlagte byggeprosjekter få betydning for bomiljø og boligverdi?
Annonser

Oppslagsverk til produsenter og leverandører av hus og husrelatert stoff på internett. Dette er en gratistjeneste 100% objektiv, alle med relevante websider kan komme med som gratis tekstlenke. - Copyright 2000-2019.
www.Hus.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.
Google annonser og personvern.
Kontakt oss - Om oss - Annonsere - Tips oss
Våre portaler: www.Baat.no   www.Biler.no   www.Ferien.no   www.Hytte.no   www.Hus.no